Google CSS, prečo a ako začať?

Ak vás už zastihla reklama niektorého z CSS partnerov, tak určite viete, že hlavným benefitom je úspora až 20% na CPC. U našich klientov testujeme CSS partnerov už viac ako 2 mesiace. V článku nájdete zhrnutie našich skúseností.

Google Ads 11. 03. 2020 Délka čtení: 11 minut

Ako vznikli Google CSS partneri?

Pozrime sa do minulosti. V júli 2017 udelila Európska komisia spoločnosti Google pokutu 2,42 miliardy eur za zneužívanie dominantného postavenia svojho internetového vyhľadávača tým, že poskytovala inému produktu Google, svojmu porovnávaču predajných ponúk (Google Shopping), nezákonnú výhodu. Viac informácií o pokute nájdete tu. Na základe tohto rozhodnutia následne vznikla dohoda, že Google poskytne ostatným produktovým porovnávačom výhodu 20% oproti svojej službe (Google Shopping).

Aký je princíp fungovania CSS partnerov?

Pre využitie kampaní v Google Shopping musíte využívať služby CSS partnera. Štandardne je vaším CSS partnerom spoločnosť Google. Zoznam ostatných certifikovaných partnerov nájdete na stránke Comparison Shopping Partners.

https://comparisonshoppingpartners.withgoogle.com/find_a_partner/

Každý CSS partner potom do aukcie vstupuje so svojou ponúknutou cenou za kliknutie. Pokiaľ dôjde k prekliku na vašu ponuku cez CSS partnera, ušetríte až 20% z navrhovaného CPC.

Jak poznám, že je využit Ako zistím, že je využitý CSS partner?

Jediná viditeľná zmena je, že v zozname produktov nie je uvedené "Z webu Google", ale napríklad "Z webu ProdutHero" alebo "Z webu Semtail".

V akých krajinách je možné využiť CSS partnera?

InzInzercia je možná v nasledujúcich krajinách: Belgicko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Maďarsko, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, Slovensko, Spojené Kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko.

Ako prejsť ku Google CSS partnerovi?

Prechod sám o sebe je pomerne jednoduchý. Na základe žiadosti od CSS partnera je treba potvrdiť e-mailom požiadavku na prevod do CSS siete. Toto potvrdenie by malo byť odoslané z e-mailu administrátora súčasného Merchants účtu. Ak je súčasný účet súčasťou MCA (multi-client account), tak dôjde k jeho vyňatiu. V takom prípade odporúčame pred prevodom k CSS partnerovi skontrolovať oprávnenie priamo na úrovni účtu, ktorý sa z MCA vyníma. Následne vznikne nové Merchants centrum, do ktorého sa prenesú všetky nastavenia pôvodného účtu.

Pre koho je prechod k CSS partnerovi vhodný?

Berte do úvahy najmä váš mesačný spend na Google Shoppingu. Služby CSS partnerov nie sú zadarmo, platia sa mesačné poplatky. Preto odporúčame, aby váš spend bol minimálne cca 800€ / mesiac. Samozrejme, čím väčší spend, tým väčšia úspora.

Naše skúsenosti s CSS partnermi?

Spočiatku sme testovali najmä CSS partnera Semtail. Výsledky sa v podobe úspory na CPC dostavili veľmi rýchlo. U všetkých klientov došlo v testovacom období k priemernému zníženiu nákladov medziročne o 13% (YoY), k zvýšeniu počtu zobrazení a hlavne k zvýšeniu hodnoty konverzií. Rozhodli sme sa testovať ďalej a oslovili sme CSS partnera ProductHero. Tu sme objavili bonus, do ktorého sme sa zamilovali. Jedná sa o ProductHero Optimizer.

Táto služba vám veľmi efektívne pomôže s optimalizáciou produktových názvov. Po napojení vášho Merchant Center vám Optimizer analyzuje názvy produktov a rozdelí ich podľa dĺžky na príliš krátke, priemerné a excelentné.

Čo ďalej? Ideme optimalizovať titulky. Optimizer vám podľa Product type daného produktu ponúkne doplnenie o jeho jednotlivé úrovne. To ale nie je to hlavné, na základe súčasného názvu vám Optimizer ponúkne tiež analýzu ďalších vyhľadávacích dopytov (search queries), ktoré môžete do názvu produktu doplniť.

Potom zostáva už len napojiť do nového Merchant Centra doplnkový feed, ktorý vám bude nahrávať názvy produktov.

Prezentácia z PPC OFFLINE - Martin Zítek - CSS = strašiak alebo príležitosť

Chcete aj vy začať využívať Google CSS partnerov pre kampane v Google Shoppingu? Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme s prechodom k CSS partnerovi aj následnou optimalizáciou kampaní.